Důlní díla Jedová Hora

Základní informace

Záměr

Zabezpečení a likvidace starých důlních děl Jedová hora v k.ú. Chaloupky v Brdech

Lokalita

Brdy

Období realizace

12/2014-9/2015

Objednatel

Ministerstvo životního prostředí s.p.

Investor

Ministerstvo životního prostředí

Realizace

Zabezpečení a likvidace starých důlních děl

  • Jedová hora – Barbora
  • Jedová hora – hloubení Josef
  • Jedová hora – pinka P53
  • Jedová hora – pinka P79 (šachta)
  • Jedová hora – pinka P107C a P107D