Propad na pozemku v Horkách u Tábora

Základní informace

Záměr

Zabezpečení SDD Horky u Tábora - propad na pozemku parc. č. 110 v k.ú. Horky u Tábora

Lokalita

Horky u Tábora

Období realizace

1/2015-7/2015

Objednatel

Ministerstvo životního prostředí.

Investor

Ministerstvo životního prostředí

Realizace

Zabezpečení starého důlního díla

  • Zajištění SDD zbudováním povalu s kontrolním a dosýpacím otvorem
  • Betonáž spodního povalu a pochozí vrstvy