NEMETON2015 - Zemní sesuvy

Nemeton 2015 je název budovaného prostoru, softwaru, vznikajícího v rámci projektu "Výzkum a Vývoj - vytvoření systematizace a finanční optimalizace sanačních opatření pro zemní sesuvy" za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky.

ID projektu:FR-TI3/519

Popis projektu

Zemní sesuvy jsou krajně nebezpečné jevy, kterým je nutno realizací vhodných sanačních opatření preventivně předcházet. Jedná se o rozsáhlou disciplínu na pokraji geologie a stavebního inženýrství.

Zásadním nedostatkem současného stavu je skutečnost podceňování problematiky zemních sesuvů zejména ze strany investorů a realizátorů sanačních opatření. Dokonce i projektanti sanačních zásahů někdy přistupují k řešením, která dostatečně nezohledňují stávající poznání problematiky zemních sesuvů a nových sanačních technologií.

Cíle projektu

Cílem projektu “Výzkum a Vývoj - vytvoření systematizace a finanční optimalizace sanačních opatření pro zemní sesuvy” je systematizovat odborné poznatky získané na základě dlouholeté praxe a odborných znalostí spolupříjemců do integrované databáze obsluhované softwarem. Tento software poskytne různým skupinám uživatelů relevantní informace. Snahou je vytvoření jakési ideální metodiky pro projektování a následné provádění sanace, a to na základě provázání geologicko-geotechnických charakteristik s přednostmi i nedostatky jednotlivých sanačních metod.

Partneři projektu
  • ČVUT v Praze, Fakulta stavební
  • ARCADIS – Geotechnika a. s.
  • SG – GEOPROJEKT, spol. s r. o.
  • SG Geoinženýring, s.r. o.
Období realizace

1/2011 – 11/2014

Webové stránky projektu