důlní štola Fichtelberg

Základní informace

Záměr

Stavební úpravy pod zemí (štola FICHTELBERG)

Lokalita

Fichtelberg (DE)

Období realizace

7/2018-9/2018

Objednatel

Montan-Stiftung Nordostbayern

Investor

Montan-Stiftung Nordostbayern

Realizace

Podzemní stavební práce

  • Zabudování stropních výztuží
  • Odstranění / ukotvení nestabilních bloků
  • Obnova výztuží za stříkaného betonu na kovovou síť
  • Obtrhání (odtěžení) stropu
  • zajištění zábradlí do hlavní těžební šachty
  • Obnova a zajištění únikové cesty vč. schodiště ve větrací šachtě