Vodní dílo Nechranice

Základní informace

Záměr

VD Nechranice, monitoring TBD - rekonstrukce měrných míst

Lokalita

Nechranice u Chomutova

Období realizace

6/2014-9/2014

Objednatel

Vodohospodářská stavební spol. s r.o.

Investor

Povodí Ohře, s.p.

Realizace

Revitalitace vodního díla

  • Likvidace nefunkčních instalací
  • Opravy ochrany pozorovacích pilířů
  • Rekonstrukce systému odlehčovacích vrtů
  • Piezometrické vrty v podsází
  • Nivelační body na lavici, v patě hráze a v prostoru vlevo od přelivu

Použité technologie a služby

  • Piezometrické vrty

Další realizace v sekci Vodohospodářské stavby