Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1620; IČO: 272 74 535, DIČ: CZ - 272 74 535, číslo účtu: 43-4942070297/0100, ISO 9001:2001, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008

nalézáte se: ÚvodNovinky

Přehled novinek

Prezentace výstupů výzkumu balistických bariér

Prezentace výstupů výzkumu balistických bariér a testování jejich užitných vlastností policejními specialisty v Litoměřicích během mezinárodního mistrovství ČR speciálních jednotek.

vloženo: 10.09.2018
Další fotky

Sesuv železničního náspu na trati Chomutov - Karlovy Vary v úseku Dalovice - Hájek

Dne 14.4.2018 v odpoledních hodinách došlo k sesuvu železničního náspu na trati Chomutov - Karlovy Vary v úseku Dalovice - Hájek.

 

Rotačním sesuvem se dalo do pohybu cca 27 000 m3 materiálu i s kolejí a to v délce téměř 70 metrů.

Naší společnosti, která prováděla rekonstrukci včetně projektové dokumentace se podařilo v rekordním čase násep znovu vybudovat

a to i za komplikovaných podmínek. A v pondělí 30.7.2018 v 18:00 byla ujončena výluka a trať byla opět uvedena do provozu.

Hlavní podíl na úspěšném a hlavně rychlém provedení díla má hlavní stavbyvedoucí Radek Nedvěd a také velké nasazení našich 

pracovníků.

Za to jim velice děkujeme.

vloženo: 13.08.2018
Další fotky

Spacialisté STRIXu součástí IZS ostatní složky

Primární zaměření naší společnosti na přímé realizace sanací skalních a všeobecně  geotechnických rizik s sebou přináší mimo plánovaných akcí i okamžité zásahy v havarijním režimu. Aby se usnadnila komunikace se složkami IZS ČR (integrovaného záchranného systému) podepsala naše společnost s Ministerstvem vnitra ČR – generálním ředitelstvím HZS ČR dohodu o plánované pomoci na vyžádání. Formálně tak byla stvrzena a harmonizována již delší dobu trvající kooperace mezi některými útvary a našimi specialisty.   DD

vloženo: 19.07.2018
Další fotky

Český Krumlov -Barevná skála - videoarchiv

Úvodní rozhovor s Dušanem (21.5.2018 ČT24)

Kompletní videoarchiv této akce naleznete na YouTube

vloženo: 03.07.2018

Prezentace záchytného systému Macsafe - Francie Nice

Ve dnech 10. - 11.06.2018 jsme se spolu s kolegy ze společnosti Maccaferri a se zástupci investorů z České republiky účastnili "terénní" prezentace nového speciálního záchytného systému který vyvinula a dodává společnost Maccaferri. Záchytný systém Macsafe je konstruován na zabránění vjetí vozidel do prostor, které mají být ochráněné. Jedná se o speciální barieru z ocelových lan, sloupků a pohlcovačů energie, která dokáže zastavit nákladní auto váhy 17t z rychlosti 50km/h. Prezentace probíhala na místě první instalace tohoto systému na světě. Jedná se o lokalitu ve Francii na pěší kolonádě ve městě Nice, kde před lety proběhl teroristický útok s mnoha oběťmi. Další ukázkou byla samotná realizace tohoto systému v nedalekém městě Monte Carlo, kde má za úkol před potenciálním útokem chránit místní hokejový stadion. Z této akce jsme si odvezli mnoho informací o novém produktu ale i zážitků z krásného prostředí Azurového pobřeží. V.P.

 

 

vloženo: 12.06.2018
Další fotky

Jaro plné výzkumu

Specialisté STRIXu a partneři z řad průmyslových i akademických pracovišť v současné době pracují celkem na osmi výzkumných úkolech různých zaměření. S jarem se rozběhly i testy v terénu. Přinášíme fotografie z testování balistické odolnosti nových konstrukcí kompozitních desek. Po testech se Semtexem se specialisty ze Syntesia Semtín, s ostřelovači Policie ČR, s vybuchujícími hořícími lakovými lahvemi s HZS ČR došlo i na testování odolnosti proti střepinovému rozletu po výbuších granátů F-1 se specialisty Armády ČR ve vojenském prostoru v jižních Čechách. Testy dopadly nad očekávání dobře. DD 

vloženo: 12.04.2018
Další fotky

Mimosezóna – období výcviků

Přelom ledna a února je vždy vzhledem ke klimatickým podmínkám považován za jakousi mimosezónu našich prací. I když je letos i v toto období práce dostatek, je nyní tradičně věnováno velké úsilí přípravám na hlavní sezónu. Probíhá údržba techniky, povinné revize a zejména všechny druhy školení. Mezi nejzajímavější a nejoblíbenější je to naše hlavní, tedy výcvik výškových specialistů. Díky spolupráci na projektu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II“ jsme absolvovali týdenní akreditovaný kurz výškových prací, při němž byly získané znalosti ověřeny závěrečnou zkouškou. Velkým přínosem byl zejména výcvik ve specializovaném polygonu SAMBAR v Kladně, který je právě pro takové aktivity vybaven a umožňuje vše, nač si jen v oboru lze vzpomenout.

vloženo: 31.01.2018
Další fotky

Projekt „CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004694 Výzkum a vývoj progresivních systémů včasného varování dosažených kritických stavů
ohrožujících bezpečnost a stabilitu objektů, včetně řešení sanačních opatření na eliminaci vzniklého nebezpečí“ je spolufinancován Evropskou unií.