Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1620; IČO: 272 74 535, DIČ: CZ - 272 74 535, číslo účtu: 43-4942070297/0100, ISO 9001:2001, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008

nalézáte se: ÚvodKontakt

Kontakty

Sídlo společnosti

 • 28. října 1081/19
 • Chomutov 430 01

Telefon, fax

 • Tel.: 602 473 239
 • Fax.: 474 623 180

Internet, e-mail

Bankovní spojení

 • IČ: 272 74 535
 • DIČ: CZ 272 74 535
 • Bankovní účet: 43-4942070297/0100

Statutární orgány společnosti

Představenstvo :

Předseda představenstva

Dozorčí rada :

  Předseda dozorčí rady

 • Ing. Karel Šantora, tel. 602 486 128, 189@kdpcr.org

Výkonné orgány společnosti

  Vedoucí střediska mostních a betonových konstrukcí, autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce

 • Ing. Zdeněk Fuchs, Ph.D., tel. 724 502 338, fuchs@strixchomutov.cz

  Vedoucí skladového hospodářství a kovovýroby–Sklad Jirkov, U nádraží

 • Jaromír Soukup, tel. 777 021 975, soukup@strixchomutov.cz

  Geolog, projektant geologických prací, odpovědný řešitel, manažer projektů, vedoucí střediska Monitorovacích systémů

 • Mgr. Pavel Tichý, tel. 603 574 140, tichy@strixchomutov.cz

  Geolog, středisko Monitorovacích systémů,BOZP na staveništi

 • Mgr. Petr Mayer, tel. 727 818 399, mayer@strixchomutov.cz
 • Ivan Mrkvička, tel. 601 357 669, stavba@strixchomutov.cz
 • Jiří Němec, tel. 728 922 651, stavba@strixchomutov.cz
  • Správa informačních systémů, IT podpora projektů výzkumu a vývoje

  • Radim Žáček, tel. 724 570 432, zacek@strixchomutov.cz

   Daňový poradce

  • Ing. Karel Šantora, tel. 602 486 128, 189@kdpcr.org

   Soudní znalec, lektor, poradce a konzultant pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou

  • Ludvík Čečatka, tel. 604 639339, cecatka@strixchomutov.cz

  Projekt „CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004694 Výzkum a vývoj progresivních systémů včasného varování dosažených kritických stavů
  ohrožujících bezpečnost a stabilitu objektů, včetně řešení sanačních opatření na eliminaci vzniklého nebezpečí“ je spolufinancován Evropskou unií.