Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1620; IČO: 272 74 535, DIČ: CZ - 272 74 535, číslo účtu: 43-4942070297/0100, ISO 9001:2001, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008

nalézáte se: ÚvodHledáte práci

Spolupráce s námi

Naše činnost

Hlavní náplní naší činnosti jsou výškové práce využívané zejména v oblasti sanací skal. Spolupráce je možná také v oblastech stavebních a zemních pracích, které souvisejí s nasazením naší společnosti. Podrobně je zaměření společnosti popsáno v části "Naše činnost" na těchto internetových stránkách.

Pracovní sezóna

Charakter prací naší společnosti je z valné většiny sezónní. Pracovníky proto přijímáme průběžně podle potřeby dané sezóny. Obvykle začínáme na přelomu měsíce března a dubna. Končíme v závislosti na počasí v prosinci. Největší pracovní nápor probíhá od července do října.

Kariéra

Všichni pracovníci včetně pracovníků pro řídící funkce, začínají u naší společnosti od základu, aby poznali specifika provozu a je pouze na nich, jak využijí svých schopností a jak rychle se propracují na požadované místo.

Formy spolupráce

Spolupráce je možná výhradně na základě uzavření nějakého oficiálního pracovně-právního vztahu:

 • hlavní pracovní poměr
 • vedlejší pracovní poměr (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti)

Každý z uvedených pracovně-právních vztahů je vhodný pro jiný typ spolupráce; je na každém, aby zvážil nejvíce vyhovující možnost. Kritéria pro spolupráci i odměňování jsou stejná.

Požadavky

 • Kladné vyjádření podnikového závodního lékaře se zaměřením na schopnost vykonávat výškové práce.
 • Ochota pracovat podle potřeb zakázek, které jsou realizovány po celé ČR i v zahraničí. Toto s sebou přináší i nepravidelné turnusy, odloučení od rodiny a negativa spojená s prací v terénu.
 • Ochota absolvovat požadovaná školení.

Co nabízíme

 • možnost spolupráce s naší společností v regulérním pracovně-právním vztahu,
 • slušné výdělky, pravidelné platby

Formulář pro zařazení do registru

Pokud chcete být zařazeni do registru zájemců o spolupráci, je třeba vyplnit registrační formulář. Při vlastním vyplňování je vhodné uvádět pokud možno všechny požadované informace. Po vyplnění formuláře budete automaticky do registru zařazeni.

Ochrana osobních údajů a zpracování informací z formulářů

 • Vaše osobní údaje zpracováváme pouze a výhradně k účelů, ke kterému nám byly sděleny tj. k evidenci uchazečů o zaměstnání nebo spolupráci.
 • Osobní údaje neprodáváme, nedistribuujeme, nepronajímáme ani jinak nezpřístupňujeme třetím stranám s výjimkou státních orgánů dle zákona
 • K datům, která takto uchováváme, má přístup omezený počet osob
 • Údaje uchovávame po dobu 1 roku s ohledem na možný vznik nových pracovních pozic nebo nové pracovní příležitosti. Poté jsou všechny vaše osobní údaje automaticky vymazány.
 • Pokud odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, vaše osobní údaje vymažeme. Odovolání zasílejte na email info@strixchomutov.cz
 • Máte právo kdykoli žádat přístup ke svým zpracovávaným osobním údajům, opravu, výmaz a doplnění neúplných osobních údajů, uplatňovat právo na přenositelnost údajů a dále klást otázky ohledně zpracování osobních údajů na info@strixchomutov.cz

Po uveřejnění požadavku naší společnosti na nové pracovní místo na ÚP budete o možnosti ucházet se o toto místo neprodleně informováni.

Projekt „CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004694 Výzkum a vývoj progresivních systémů včasného varování dosažených kritických stavů
ohrožujících bezpečnost a stabilitu objektů, včetně řešení sanačních opatření na eliminaci vzniklého nebezpečí“ je spolufinancován Evropskou unií.