Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1620; IČO: 272 74 535, DIČ: CZ - 272 74 535, číslo účtu: 43-4942070297/0100, ISO 9001:2001, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008

Vrtací práce

Vrtací práce jsou základní podpůrnou činností pro většinu aktivit společnosti STRIX již od jejího vzniku v roce 1994. Během několika let se vytvořil tým specializovaných pracovníků - "vrtařů", kteří jsou díky stále novějším technologiím vrtání, které se firma STRIX snaží využívat na svých zakázkách, nuceni zvyšovat svou profesní kvalifikaci. Toto jim umožňuje firemní školící systém zahrnující také školení přímo u výrobců vrtací techniky. Při provádění vrtacích prací nebyly záznamenány ze strany zákazníka žádné reklamace, přitom množství zakázek od roku 1994 do současnosi je v řádu stovek realizovaných.

Vrtání ručními a saňovými kladivy :

Jedná se o příklepná vrtací kladiva poháněná stlačeným vzduchem, s natáčením vrtací tyče závislým na pohybu úderného pístu. Píst je vzduchem uváděn do kombinovaného vratného pohybu. Při úderném zdvihu předá píst svoji kinetickou energii vrtací tyči, která ji přinese přes vrtací korunku na vrtanou horninu. Výplach je centrální, vzduchovodní.

Soupis vybavení

Lehké vrtací kladivo VK15

 • průměr vrtu 29 - 62mm
 • délka 1,5 - 2m

Středně těžké vrtací kladivo VK22

 • průměr vrtu 45mm
 • délka 6 - 8m
 • průměr vrtu 62mm
 • délka 1 - 2m

Středně těžké saňové vrtací kladivo VKS29

vzhledem k větší energii úderu je vhodné pro vrtání pevné horniny obtížně vrtatelné jako např. rula, diabas, čedič apod.

 • průměr vrtu 45mm
 • délka 8 - 10m
 • průměr vrtu 42mm
 • délka do 12m

Oblasti využití :

 • práce pod vodou
 • práce na nepřístupných skalních objektech
 • vrtací práce spojené s důlní činností
 • vrtání děr při sekundárním rozpojování hornin v lomových provozech
 • stavby silnic a železnic
 • sanace skal
 • sanace opěrných zdí a mostů
 • injektáže
 • zajišťování statiky

Vrtání ponornými kladivy :

Ponorné vrtací kladivo řady VKP se řadí mezi pneumatické úderné nářadí. Úderný píst koná v důsledku působení stlačeného vzduchu v pracovním válci přímočarý vratný pohyb a v dolní úvrati svého zdvihu předává kinetickou energii vrtací korunce. Předaná energie je formou úderného impulsu přenášena z vrtací korunky na horninu, kterou rozpojuje. Délka vrtu je dána možnostmi vrtací soupravy a především schopností vynášení drti z vrtu, která závisí na průměru vrtu, vrtané hornině, provozním tlaku vzduchu a použitém typu vrtací korunky.

Soupis vybavení

Ponorné vrtací kladivo na lomové vrtačce LV70

 • průměr vrtu 130mm - 210mm
 • hloubky od 10 - 50m

Oblasti využití

Ponorné vrtací kladivo se používá se ve tvrdých horninách jako např břidlice, pískovec, žula, rula, čediče, jílovce atd. A pro hlubší vrty. Příklep ponorného kladiva a vynášení materiálu z vrtu pohání tlakový vzduch z kompresoru. Vrty je možné vystrojovat ocelovými nebo PVC trubkami.Výhody LV70 spočívají v nízké váze a z toho vyplývající mobilnosti.Vrtacím kladivem lze vrtat i takzvané zvodnělé vrty, případně vrty přímo pod vodou. Za předpokladu použití pěnového nebo vodního výplachu lze vrtací kladivo použít i v uzavřených prostorách, např. v důlních pracovištích.

 • vrty pro inženýrskogeologický průzkum
 • monitorovací a sanační vrty
 • hydrovrty
 • studny

Jádrové vrtání :

Jádrové vrtání je moderní technologií, která je schopna provádět jádrové vrty do jakéhokoliv stavebního materiálu s vysokou přesností, kterou je dána skutečností, že jádrové vrtání probíhá bez použití příklepu na vrtný nástroj. Vrtací specialisté jsou schopni tuto technologii využívat i pod vodní hladinou, v nedýchatelném nebo výbušném prostředí a také v prostorách přístupných pouze horolezeckou technikou.

Hlavní výhody použití

 • nízká hlučnost
 • bezprašný provoz
 • vysoká přesnost
 • bezpečnost okolí
 • schopnost vrtat jakýkoliv materiál
 • schopnost vrtání v horizontálním, vertikálním a diagonálním směru

Soupis vybavení

elektrické motory od firem:

 • HILTI,BOART LONGYEAR,CEDIMA,DIBO,GOLZ

hydromotory od firem:

 • HILTI

stativy od firem:

 • HILTI,BOART LONGYEAR,CEDIMA,DIBO,GOLZ

vakuové pumpy a příslušenství od firem:

 • HILTI,BOART LONGYEAR

diamantové vrtací korunky od firem:

 • HILTI,BOART LONGYEAR,CEDIMAZ

Oblasti využití

 • vrtání skalních objektů (kámen)
 • Vrtání kamenných a železobetonových mostů (kámen, železobeton)
 • Vrtání obytných a průmyslových budov (skládané zdivo, beton, železobeton)
 • vrtání vodních děl - přehradní hráze (kámen, železobeton)
 • vrtání silničních a železničních tunelů
 • vrtání vodohospodářských objektů a kanalizačních řadů (kámen, železobeton, keramika)
 • vrtání pozemních komunikací (asfalt, dlažba, beton)

Cenová nabídka :

Na výslednou cenu za vrtu má vliv především :

 • průměr vrtu
 • hloubka vrtu
 • druh vrtaného materiálu
 • počet vrtů
 • dosažitelnost vody a energií
 • přístupnost vrtané lokality

Výsledná cena je kalkulována vždy na konkrétní zakázku.

Reference:

| Posledních 20 akcí | Kompletní přehled (349) |
 • Komplexní sanace skal na silnici II/102 v úseku Strnady-Štěchovice - stavební objekty SO.103 a SO.104 (silnice II/102 v úseku Strnady-Štěchovice) - SWIETELSKY stavební s.r.o. [od 09/2017]
 • Zpřístupnění Falkenštejnu (Jetřichovice) - Správa Národního parku České Švýcarsko [od 12/2016]
 • Harachov - Tanvald (Tanvald) - AZ SANACE a.s. [od 09/2016]
 • Kotvení zdi (Horní Slavkov) - KAREA, spol.s r.o. [od 08/2016]
 • zajištění havarijního stavu opěrné zdi pod hradem Krupka (Krupka - pod hradem) - Město Krupka [od 08/2016]
 • Oprava skalního zářezu (Poniklá) (Martinice v Kr. - Rokytnice n. Jiz. (Poniklá)) - Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), s.o. - Oblastní ředitelství Hradec Králové [od 09/2015]
 • shození a kotvení skalních bloků (Džbán - Divoká Šárka) - Hlavní město Praha - magistrát [od 08/2015]
 • Zhotovení mikropilot (Loket) - ELESTA Loket s.r.o. [od 08/2015]
 • Jádrové vrty (Jiříkov) - EUROVIA CS, a.s. - závod Ústí nad Labem [od 07/2015]
 • instalace provizorní bariéry (Liberec) - Petronal s.r.o. [od 02/2015]
 • Sanace skalního zářezu v km 13,150-13,380 trati Liberec - Tanvald (projekt + stavba) (trať Liberec - Tanvald) - Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), s.o. - SDC Praha [od 12/2014]
 • Samozávrtné kotvy do hradební zdi (Nové Město nad Metují) - APN Bau a.s. [od 10/2014]
 • Bariéry Hřensko II.etapa (Hřensko) - AZ SANACE a.s. [od 08/2014]
 • Monitoring TBD - VD Nechranice (VD Nechranice) - Vodohospodářská stavební spol. s r.o. - Chomutov [od 06/2014]
 • Očista skalního masívu + vrty (Vyšší Brod) - ARCADIS CZ a.s. [od 05/2014]
 • Oprava povodňových škod (Rejštejn) - SWIETELSKY stavební s.r.o. [od 05/2014]
 • Oprava propustku v km 39,795 (trať Čerčany - Světlá nad Sázavou) - Skanska a.s. Divize Železniční stavitelství [od 03/2014]
 • Prořezávka, očista skalního masívu, síťování (Křižanov u Hrobu) - Viamont DSP a.s. [od 10/2013]
 • Bariéry Hřensko I.etapa (Hřensko - státní hranice) - ARCADIS CZ a.s. [od 09/2013]
 • Jádrové vrtání (Mariánské Lázně (výtopna)) - Energetické opravny , a.s. [od 08/2013]

Projekt „CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004694 Výzkum a vývoj progresivních systémů včasného varování dosažených kritických stavů
ohrožujících bezpečnost a stabilitu objektů, včetně řešení sanačních opatření na eliminaci vzniklého nebezpečí“ je spolufinancován Evropskou unií.