Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1620; IČO: 272 74 535, DIČ: CZ - 272 74 535, číslo účtu: 43-4942070297/0100, ISO 9001:2001, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008

Geotechnické stavby – sanace skal a svahů

Speciální stavitelství v oblasti sanací skal, skalních bloků a svahů je jednou ze stěžejních činností společnosti STRIX® Chomutov, a. s. Tento obor úspěšně rozvíjíme již od roku 1997. Během uplynulých let jsme vytvořili početný tým odborníků, který realizoval nebo se dodavatelsky spolupodílel na většině stavebních projektů v ČR, jejichž významnou součástí byly právě sanace skal a svahů. Uvedený referenční seznam realizovaných zakázek je počtem realizovaných akcí, rozsahem a užitými technologiemi naprosto unikátní a to nejen v ČR.

Speciální stavitelství v oblasti sanací skal, skalních bloků a svahů obsahuje rozsáhlý soubor postupů a technologií, který se neustále vyvíjí. V současné době využíváme tyto technologie, v minulosti úspěšně odzkoušené :

 • inženýring v oblasti měření a vyhodnocení pohybů skalních masivů
 • inženýring a technické poradenství v oblasti speciálního stavebnictví a ekologie
 • zpřístupňování jeskyní a údržba jejich bezpečného stavu s využitím vybraných hornických činností
 • zpřístupňování skalních masivů pomocí nebo speciálních závěsných lávek
 • zajišťování stability svahů technologií gabionových košů
 • zajišťování stability skalních masivů a bloků injektážemi, plombováním a podezdíváním
 • zajišťování stability skalních bloků kotvením, vyvazováním nebo lepením
 • zpevnění rozvětralých ploch použitím stříkaného betonu s možností použití armovacích košů a sítí
 • očištění skalních stěn a svahů za použití ručních, hydraulických a pneumatických pomůcek
 • odstraňování dřevin, které narušují stabilitu skalních masivů využitím technologie postupného rozebrání
 • neexplozivní rozvolňování skalních bloků hydraulickými klíny DARDA
 • maloprůměrové a velkoprůměrové jádrové vrtání s použitím odlehčené mobilní stolice s možností využití v extrémních skalních podmínkách
 • maloprůměrové i velkoprůměrové plné vrtání ("roubík") a vrtání ponornými kladivy
 • řezání skalních bloků vodním paprskem
 • pokrývání skalních stěn speciálními pletivy technologií firmy "Maccaferri"
 • výroba a montáž transportních drah, lanovek a kladkových mechanismů určených pro dopravu rozměrných břemen do výškově nepřístupných prostorů skal a svahů
 • využití speciální potápěčské techniky pro práci v nedýchatelném prostředí

Reference:

| Posledních 20 akcí | Kompletní přehled (483) |
 • Očista a síťování svahu Volary - Strakonice (Strunkovice) - Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), s.o. - SDC Plzeň [od 10/2017]
 • Komplexní sanace skal na silnici II/102 v úseku Strnady-Štěchovice - stavební objekty SO.103 a SO.104 (silnice II/102 v úseku Strnady-Štěchovice) - SWIETELSKY stavební s.r.o. [od 09/2017]
 • VD Lipno I - sanace skalního masivu a rekonstrukce hydroizolace (VD Lipno) - Povodí Vltavy, státní podnik [od 08/2017]
 • Čištění skalních zářezů v obvodu ST Plzeň - II.etapa (Zelená Lhota - Nýrsko) - Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), s.o. - SDC Plzeň [od 08/2017]
 • Zajištění skalního zářezu v km 2,500 - 2,600 v úseku tratě M. Bránice - Ivančice (trať M. Bránice - Ivančice) - Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), s.o. - Oblastní ředitelství Brno [od 07/2017]
 • Čištění skalních zářezů v obvodu ST Plzeň - I.etapa (Mokrosuky) - Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), s.o. - SDC Plzeň [od 06/2017]
 • Havárie, sanace sesuvu (Krupka) - Město Krupka [od 01/2017]
 • Zpřístupnění Falkenštejnu (Jetřichovice) - Správa Národního parku České Švýcarsko [od 12/2016]
 • Odstranění zvětralých skal na trati Vrané n/Vlt. Čerčany (Vrané n.Vlt. - Čerčany) - Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), s.o. - oblastní ředitelství Praha [od 11/2016]
 • I/10, I/14 Údržba skal (I/10, I/14 Liberec) - Ředitelství silnic a dálnic ČR - Správa Liberec [od 10/2016]
 • Harachov - Tanvald (Tanvald) - AZ SANACE a.s. [od 09/2016]
 • zajištění havarijního stavu opěrné zdi pod hradem Krupka (Krupka - pod hradem) - Město Krupka [od 08/2016]
 • Sanace svahu DB7 (Znojmo) - Město Znojmo [od 07/2016]
 • Sanace stěny (Pacov u Říčan) - Palivový kombinát Ústí, státní podnik [od 07/2016]
 • I/20 Údržba a opravy skalních masivů (Březová - Cihelny - Krásný Jez) - Ředitelství silnic a dálnic ČR - Správa Karlovy Vary [od 06/2016]
 • Zajištění skalních bloků nad hasičskou zbrojnicí Hřensko (Hřensko) - Správa Národního parku České Švýcarsko [od 05/2016]
 • Definitivní odstranění skalního řícení na trati Hanušovice - Staré Město p. S. (trať Hanušovice - Staré Město p. S.) - Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), s.o. - SDC Olomouc [od 04/2016]
 • Sanace skal v úseku Jindřichov na Moravě - Horní Lipová (Jindřichov n.M. - Horní Lipová) - Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), s.o. - SDC Olomouc [od 11/2015]
 • Sanace svahu (Jaroměř - Trutnov) - ALPINE Bau CZ a.s. [od 09/2015]
 • Oprava skalního zářezu (Poniklá) (Martinice v Kr. - Rokytnice n. Jiz. (Poniklá)) - Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), s.o. - Oblastní ředitelství Hradec Králové [od 09/2015]

Projekt „CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004694 Výzkum a vývoj progresivních systémů včasného varování dosažených kritických stavů
ohrožujících bezpečnost a stabilitu objektů, včetně řešení sanačních opatření na eliminaci vzniklého nebezpečí“ je spolufinancován Evropskou unií.